اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

monitor hreats

نرم افزار تدوين نظام ملي رصد تهديدات...

RSM

مديريت ارسال فايل بر روی سيستم ها...

EMS

سيستم مديريت صدور مجوز...

SAS

مشاوره ، پاکسازی و مقابله با ورود...

SDC

نظارت و کنترل بر ورود و خروج فايل...

ownerguard

تكنولوژي نوين مديريت و حفاظت از...

درباره ما

درباره شرکت ما

عصر حاضر، عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات !

عصر حاضر را به عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات لقب داده اند. سازمان های امروزی تقريباً در تمام بخش های کسب و کار خود از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده می نمايند و همواره سرمايه گذاری های زيادی در اين حوزه بمنظور ايجاد مزيت رقابتی و نيز برآوردن انتظارات ذينفعان ، انجام می دهند.
گسترش چنين محيطی ، نيازمندی ها و الزامات پيچيده ای نيز برای سازمان ها در پی خواهد داشت. به همين خاطر است که شمار متخصصان و شرکت های اين حوزه در سال های اخير رو به گسترش می باشند.

مشتریان ما

کسانی که به ما اعتماد کردند

مشتریان داخل کشور

مشتریان خارج کشور