عنوان پروژه

Owner Guard (Digital Rights Management Systems)

تكنولوژي نوين مديريت و حفاظت از حقوق مالكيت ديجيتال

ويژگی های نرم افزار:

  • ايجاد نظارت كافي و مستقيم مديران سازمان­ها بر روي اطلاعات، داده ­ها، دست­اورد­هاي ارزشمند و كنترل نحوه استفاده كاربران از آنها.
  •    جلوگيري از نفوذ و سرقت داده­ ها از داخل و يا خارج از سازمان.
  •    حفاظت از حقوق مالكيت داده ­ها و اطلاعات پس از تبادل بين اشخاص، سازمان­ها و يا گروه­هاي كاري.
  •    حفاظت از حقوق مالكيت داده­ ها به منظور همكاري اشخاص، گروه­ها، سازمانها و پشتيباني از مالكيت­هاي چندگانه اطلاعات.
  •    ايجاد بستري مناسب جهت خريد، فروش و يا مبادله داده ها و اطلاعات در شبكه جهاني اينترنت.
  •    ايجاد شبكه­ هاي داخل سازماني امن.
  •    فراهم­ آوردن سرورهاي امن اطلاعات در شبكه جهاني اينترنت.
  •    حفاظت از داده ها ، اطلاعات خصوصي و حريم شخصي افراد.
  •    پياده سازي قفل هاي نرم افزاري امن جهت جلوگيري از تكثير غير مجاز محصولات نرم افزاري