عصر حاضر، عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات !

عصر حاضر را به عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات لقب داده اند. سازمان های امروزی تقريباً در تمام بخش های کسب و کار خود از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده می نمايند و همواره سرمايه گذاری های زيادی در اين حوزه بمنظور ايجاد مزيت رقابتی و نيز برآوردن انتظارات ذينفعان ، انجام می دهند.
گسترش چنين محيطی ، نيازمندی ها و الزامات پيچيده ای نيز برای سازمان ها در پی خواهد داشت. به همين خاطر است که شمار متخصصان و شرکت های اين حوزه در سال های اخير رو به گسترش می باشند.
هسته اوليه شرکت سوشيانت در سال 1386 با جمعی از متخصصين حوزه فناوری اطلاعات بنيانگذاری شده است و با عنايت خداوند متعال و بهره گيری از توان و دانش متخصصين ، موفق به اجرای پروژه های زيادی در خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است.
عمده فعاليت شرکت ، طراحی و پياده سازی نرم افزارهای سفارشی در زمينه سيستمی و امنيتی و ارائه مشاور در خصوص امنيت می باشد. ايده ابتکار و خلاقيت در توليد نرم افزارهای جديد همواره مورد توجه قرار گرفته است. با در نظر داشتن چنين رويکردی ، توليدات به سمتی خواهد بود که نرم افزارهای معادلی (ايرانی – خارجی) وجود نداشته و يا با ويژگی های منحصر به فردی نسبت به محصولات مشابه ، طراحی و پياده سازی صورت خواهد گرفت.

شرکت سوشيانت گستر در تاريخ 1386/2/20 با شماره 1677 به ثبت رسيده است. موضوع فعاليت شرکت طراحی و پياده سازی نرم افزارهای سيستمی و امنيتی بوده ، بطوريکه خلاقيت و ابتکار در توليد نرم افزارها همواره مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. با در نظر داشتن چنين ايده ای ، توليدات به سمتی خواهد بود که نرم افزارهای معادلی (ايرانی – خارجی) وجود نداشته و يا با ويژگی های منحصر به فردی نسبت به محصولات مشابه ، طراحی و پياده سازیها صورت خواهد گرفت.

monitor hreats

نرم افزار تدوين نظام ملي رصد تهديدات...

RSM

مديريت ارسال فايل بر روی سيستم ها...

EMS

سيستم مديريت صدور مجوز...

SAS

مشاوره ، پاکسازی و مقابله با ورود...

SDC

نظارت و کنترل بر ورود و خروج فايل...

ownerguard

تكنولوژي نوين مديريت و حفاظت از...