درباره ما

درباره شرکت ما

1

عصر حاضر، عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات !

عصر حاضر را به عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات لقب داده اند. سازمان های امروزی تقريباً در تمام بخش های کسب و کار خود از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده می نمايند و همواره سرمايه گذاری های زيادی در اين حوزه بمنظور ايجاد مزيت رقابتی و نيز برآوردن انتظارات ذينفعان ، انجام می دهند.
گسترش چنين محيطی ، نيازمندی ها و الزامات پيچيده ای نيز برای سازمان ها در پی خواهد داشت. به همين خاطر است که شمار متخصصان و شرکت های اين حوزه در سال های اخير رو به گسترش می باشند.
هسته اوليه شرکت سوشيانت در سال 1386 با جمعی از متخصصين حوزه فناوری اطلاعات بنيانگذاری شده است و با عنايت خداوند متعال و بهره گيری از توان و دانش متخصصين ، موفق به اجرای پروژه های زيادی در خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است.
عمده فعاليت شرکت ، طراحی و پياده سازی نرم افزارهای سفارشی در زمينه سيستمی و امنيتی و ارائه مشاور در خصوص امنيت می باشد. ايده ابتکار و خلاقيت در توليد نرم افزارهای جديد همواره مورد توجه قرار گرفته است. با در نظر داشتن چنين رويکردی ، توليدات به سمتی خواهد بود که نرم افزارهای معادلی (ايرانی - خارجی) وجود نداشته و يا با ويژگی های منحصر به فردی نسبت به محصولات مشابه ، طراحی و پياده سازی صورت خواهد گرفت.

تجربه

شرکت سوشيانت گستر در تاريخ 1386/2/20 با شماره 1677 به ثبت رسيده است. موضوع فعاليت شرکت طراحی و پياده سازی نرم افزارهای سيستمی و امنيتی بوده ، بطوريکه خلاقيت و ابتکار در توليد نرم افزارها همواره مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. با در نظر داشتن چنين ايده ای ، توليدات به سمتی خواهد بود که نرم افزارهای معادلی (ايرانی - خارجی) وجود نداشته و يا با ويژگی های منحصر به فردی نسبت به محصولات مشابه ، طراحی و پياده سازیها صورت خواهد گرفت.

mh

monitor hreats

نرم افزار تدوين نظام ملي رصد تهديدات...

rsm

RSM

مديريت ارسال فايل بر روی سيستم ها...

EMS

EMS

سيستم مديريت صدور مجوز...

saviour

SAS

مشاوره ، پاکسازی و مقابله با ورود...

sysdioc

SDC

نظارت و کنترل بر ورود و خروج فايل...

ownerguard

ownerguard

تكنولوژي نوين مديريت و حفاظت از...