عنوان پروژه

Execution Management System

سيستم مديريت صدور مجوز اجراي فايل

ويژگی های نرم افزار:

 • جلوگيری از اجرای انواع بدافزارهای رايانه ای(ويروس ها ، کرم ها ، تروجان ها ، نرم افزارهای جاسوسی و … ).
 • جلوگيری از تکثير و نفوذ انواع بدافزارها در سطح سيستم های شبکه و حافظه های جانبی متصل به سيستم.
 • غيرفعال شدن بدافزارهای رايانه ای جديد با وجود عدم شناسايي نرم افزار امنيتی و آنتی ويروس های به روزشده.
 • راهکاری مطمئن برای افزايش سطح امنيت اجرای فايل ها در سطح سيستم های سرور جهت مقابله با تهديدات رايانه ای.
 • قابليت تاييد صحت محتوای فايل های اجرايي با استفاده از اطلاعات بيش از 50 آنتی ويروس مطرح در سطح جهان.
 • قابليت کنترل يکپارچه سازی نسخ نرم افزارهای کاربردی در سطح سيستم های شبکه و عدم اجرای نسخ غيرقابل تاييد.
 • صدور مجوز نصب نرم افزار توسط يک Setup مطمئن و مورد تاييد کارشناسان برای تمامی سيستم های مورد نظر.
 • جلوگيری از اجرای بخش های آلوده و تغيير يافته سيستم عامل ، نرم افزارهای کاربردی و فايل های اجرايي مستقل.
 • غيرفعال شدن بخش های مهم سيستم عامل کاربران (خصوصاً جلوگيری از اعمال تغييرات در محيط کاربران Admin)
 • امکان مديريت و غيرفعال کردن موقت نسخه های کلاينت بر اساس زمانبندی تعيين شده توسط کنسول مديريتی سرور.
 • جلوگيری از اجرای نرم افزارهای غير مجاز در سطح سيستم های شبکه (بازیهای رايانه ای ، انواع پروکسی و فيلتر شکن ها ، نرم افزارهای مسنجر ، پليرها ، نرم افزارهای ريموت دسکتاپ ، شبکه های اجتماعی و … )
 • جلوگيری از اجرای فايل های غيرمجاز ، مستقل از درگاه ورودی آنها (شبکه اينترنت ، حافظه های جانبی سيستم ، خروج از درون يک فايل ، بلوتوث و انواع روش های ورود يک فايل به سيستم)
 • قابليت نصب و حذف نسخ کلاينت بصورت مکانيزه توسط کنسول مديريتی سرور بر اساس محدوده IP سيستم ها.
 • قابليت تعريف گروههای مورد نظر و ارائه سطح دسترسی مختلف به هر گروه.
 • مشاهده گزارش از وضعيت جاری به روزرسانی برای هريک از سيستم های شبکه.
 • بررسی خودکار وضعيت نسخه کلاينت ها و قابليت نصب مجدد نسخه در صورت عدم وجود آن.
 • عدم سربار و اشغال منابع سيستم ، پهنای باند شبکه و امکان فعاليت نسخه کلاينت بصورت Offline.