عنوان پروژه

System Device IO Control

نظارت و کنترل بر ورود و خروج فايل های مجاز توسط حافظه های جانبی سيستم

ضرورت طراحی و پياده سازی نرم افزار : اغلب نرم افزارهای کنترل درگاههای USB  به محض اتصال حافظه های جانبی به سيستم آنرا غير فعال خواهند کرد. در بهترين وضعيت (عملکرد برخی از نرم افزارها و آنتی ويروس ها) کاربران تنها می توانند نوع خاصی از فايل ها را به حافظه های جانبی انتقال و يا از آن دريافت کنند که مکانيزم آن بر اساس تشخيص پسوند فايل بوده که روندی نادرست و غير قابل پذيرش است.

ويژگی های نرم افزار:

  •    جلوگيری از خروج فايل های مهم و اسناد ديجيتالی سازمان ها توسط کاربران غير مجاز.
  •    فراهم آوردن بستری امن جهت تبادل اطلاعات سيستم های شبکه با حافظه های جانبی.
  •    امکان افزايش و يا کاهش تعداد انواع فايل های مجاز برای هر گروه از سيستم های مورد نظر.
  •    جلوگيری از اجرای فايل های اجرايي خاص در سيستم ها.( فيلترشکن ها ، نرم افزارها ، بدافزارهای موجود در شبکه و …)
  • جلوگيری از نفوذ انواع بدافزارها از حافظه های جانبی به محيط سيستم های شبکه.
  •    جلوگيری از تکثير انواع بدافزارها از سيستم های کاربران به انواع حافظه های جانبی.
  •    جلوگيری از اجرا و نصب نرم افزار توسط کاربران غير مجاز از روی حافظه های جانبی.
  •    جلوگيری از ورود هر گونه فايل های نامعتبر از حافظه های جانبی به محيط سيستم ها.